"Twoje kompetentne dziecko" Jasper Juul

Jasper Juul, Twoje kompetentne dziecko

Jasper Juul jest duńskim terapeutą rodzinny i pedagogiem, europejskim autorytetetem w dziedzinie wychowania dzieci. Kieruje siecią poradni wychowawczych Family-Lab International w ponad piętnastu krajach świata. Prowadzi wykłady, seminaria i warsztaty dla rodziców.

Bogate doświadczenie terapeutyczne umożliwiło Juulowi sformułowanie nowego paradygmatu w dziedzinie wychowania, który został wyłożony w książce Twoje kompetentne dziecko.

Książka nie jest łatwa w odbiorze, uderza w samo sedno rodzicielskich błędów. Zmusza do krytycznego spojrzenia na niektóre swoje zachowania. Juul nie tylko krytykuje złe zachowania, ale również tłumaczy jak postąpić inaczej. Dlatego ta książka jest trudna. Pozwala zrobić rachunek rodzicielskiego sumienia, ale również krzepi. Nikt nie jest idealny. Dziecko potrzebuje prawdziwego rodzica z trudnymi emocjami, ze złym humorem, z bolącą głową, popełniającego błędy.

Jasper Juul w następujący sposób określa zachowania rodziców: „Ani człowiek dorosły, ani dziecko nie będą funkcjonować prawidłowo, jeśli spontaniczne przejawy jego natury będą zawsze piętnowane. Jedyna różnica między dzieckiem a dorosłym polega na tym, że dzieci przez kilka pierwszych lat życia sądzą, że świat został stworzony wyłącznie dla nich, a rodzice są wszechwładni i idealni. Zbyt szybko przekonają się, że jest inaczej – jednak po co ma temu towarzyszyć poczucie potępienia ?”

Drogi Rodzicu! Jeszcze nie jest za późno. Ta książka jest właśnie przewodnikiem jak odzyskać lub nabyć kompetencje do współdziałania z dziećmi.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku