„Fotografowanie polskiej przyrody” – Grzegorz Bobrowicz

„Fotografowanie polskiej przyrody” – Grzegorz Bobrowicz

Poradnik "Fotografowanie polskiej przyrody" adresowany jest do każdego, kto ceni przyrodę i lubi fotografię, nie zależnie od poziomu wiedzy przyrodniczej i doświadczenia fotograficznego. Jego celem jest przedstawienie najbardziej interesujących i mających największy potencjał fotograficzny fenomenów polskiej przyrody: obiektów astronomicznych – zjawisk atmosferycznych, pojawów (stanów) krajobrazu, obiektów przyrody nie ożywionej, siedlisk przyrodniczych – oraz gatunków roślin, grzybów i zwierząt w ich najciekawszych fazach życia.

Źródło: www.empik.com

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku