„Czytanko – miganka” – Ewa Barszczowska

„Czytanko – miganka” – Ewa Barszczowska

Czytanko-miganka dla dzieci niemówiących to zbiór ponad stu pięćdziesięciu kart pracy ułatwiający dzieciom niemówiącym, a także dzieciom z trudnościami w komunikowaniu naukę czytania z wykorzystaniem znaków Polskiego Języka Migowego oraz elementów czytania globalnego. W skład zestawu wchodzi również gra memory
do samodzielnego wycięcia

Źródło: www.empik.com

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku