W kolorowym świecie

 Autor Hanna Hertha, Miejska Biblioteka Publiczna w Redzie

W KOLOROWYM ŚWIECIE DUŻO ZABAWY ZNAJDZIECIE

Adresat: dzieci w wieku przedszkolnym (5-6 letnie)

Cele:
pobudzanie twórczej aktywności dzieci 
rozpoznawanie i nazywanie kolorów 
wyrażanie swoich uczuć w zabawie kolorami 
integracja grupy wspomaganie rozwoju emocjonalnego, 
dostarczanie pozytywnych wrażeń i podnoszenie poczucia własnej wartości zainteresowanie dzieci ilustracją książkową

Forma: indywidualna, zbiorowa, grupowa

Metody: zabawa ruchowa, pogadanka, zabawa słowna

Pomoce dydaktyczne: plakat przedstawiający tęczę, kolorowe kredki, piłeczki w trzech kolorach, szarfy z kolorowej krepy, tekst „Sposób na smutki” Andrzeja Perepeczko

Przebieg:
1. Powitanie.
Zachęcenie do aktywnego udziału we wspólnej zabawie i wprowadzenie dzieci w tematykę
zajęć.
2. Zabawa w kolory.
Dzieci ustawiają się w rzędzie. Bibliotekarka rozdaje każdemu uczestnikowi kolorową kredkę. Prowadząca zajęcia prosi aby dzieci zwróciły uwagę na barwę swojej kredki, po czym przedstawiły się w następujący sposób:
np. Mam na imię Jaś i mam kredkę czerwoną jak mak
Mam na imię Basia i mam kredkę żółtą jak słońce... itd.

3. Wiersz pt. „Sposób na smutki” A. Perepeczko – zapoznanie dzieci z treścią utworu (załącznik nr 1).
Bibliotekarka zadaje pytania : Jakie kolory autor wymienia w swoim wierszu? Z czym te barwy wam się kojarzą? Jaki kolor pojawił się w wierszu jako pierwszy? itd.
4. Zabawa ruchowa „Kolorowe piłeczki”.
Dzieci biegają po sali. Prowadząca zabawę trzyma trzy kolorowe piłeczki: żółtą, niebieską i czerwoną. Kiedy podnosi do góry żółtą piłeczkę dzieci robią trzy przysiady, niebieską – kucają, czerwoną – robią pajacyka.
5. Rozwiązywanie zagadek „Jaki to kolor” :

Tym kolorem pyszni się pomidor ! (czerwony)
Marchewka i pomarańcza to królowe witaminek i koloru zwanego... (pomarańczowy)
Słońce i banana jednym nazywamy kolorem (żółty)
Groszek i sałata to smaczne połączenie koloru... (zielony)
Płynąca woda kojarzy się z kolorem ? (niebieski)
Tak wygląda niebo, kiedy nadchodzi noc (granatowy)
Śliwka i fiołek ubrania noszą w tym kolorze (fioletowy)

6. Czy można gdzieś zobaczyć wszystkie te kolory razem ?
- propozycje uczestników zajęć.
7. Prowadząca prezentuje plakat ilustrujący TĘCZĘ . Dzieci rozpoznają i nazywają kolory występujące na tęczy.
8. Zabawa ruchowa „Tęcza”.
Dzielimy dzieci na siedem grup kolorów tęczy. Każda grupa ma przypisany jeden kolor. Dzieci otrzymują szarfy w barwie odpowiedniej dla grupy. Uczestnicy ustawiają się w kole. Na hasło bibliotekarki np. Niebieski, dzieci z tym kolorem szarfy zamieniają się miejscami, itd. Na końcu prowadząca wypowiada hasło: Tęcza – dzieci ustawiają się w rzędach imitując tęczę.
9. Pogadanka na temat roli kolorów w książce :
Czy kolory są potrzebne w książce? Co powstanie po zastosowaniu kolorów w książce? (skierowanie rozmowy na temat ilustracji książkowej) Co to jest ilustracja? W jakich książkach jest najwięcej ilustracji? Jak nazywa się osoba, która wykonuje ilustracje? itd.
10. Zakończenie :
Podziękowanie dzieciom za wspólną zabawę i aktywny udział w zajęciach.
Rozdanie uczestnikom TĘCZOWYCH ODZNAK (załącznik nr 2).

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku