Przedszkolak z wizytą u Mozarta

 Katarzyna Odrowska, Oddział Dla Dzieci I Młodzieży Miejska Biblioteka Publiczna Słupsk,,Przedszkolak z wizytą u Mozarta”
spotkanie z baśnią dla dzieci w wieku przedszkolnym

Cele ogólne:
-    zapoznanie przedszkolaków z postacią Mozarta;
-    rozbudzenie zainteresowania dzieci muzyką poważną;
-    kształcenie umiejętności pracy w grupie.

Cele operacyjne w zakresie wiedzy:
przedszkolak poznaje:
-    krótką historię życia Wolfganga Amadeusza Mozarta;
-    twórczość Mozarta;
-    szpaka, ptaka, który zainspirował Mozarta do stworzenia koncertu fortepianowego;
-    odgłosy wydawane przez szpaki.

Cele operacyjne w zakresie umiejętności:
przedszkolak potrafi:
-    -wytłumaczyć kim był Mozart;
-    określić czym zajmuje się kompozytor;
-    rozpoznać odgłos wydawany przez szpaka.

Pomoce:
-    książka Costanza Stephena „Mozart znajduje melodię”;
-    płyta DVD z zeskanowanymi ilustracjami z książki;
-    płyta z muzyką Mozarta;
-    rzutnik komputerowy;
-    ekran;
-    bloki rysunkowe;
-    pastele;
-    podkładki pod kartki.

Przebieg zajęć:
1.    Powitanie;
2.    Dzieci siadają w kole na podłodze i próbują odpowiedzieć na pytanie „czym zajmuje się kompozytor”;
3.    Przedszkolaki słuchają historii o życiu Mozarta i dowiadują się między innymi co robił w ich wieku;
4.    Następnie słuchają czytanej bajki i oglądają jednocześnie na dużym ekranie pokaz slajdów z ilustracjami z książki;
5.    Po wysłuchaniu bajki kładą się na dywanie i wsłuchują się w jeden z koncertów fortepianowych Mozarta po czym „ilustrują” usłyszaną muzykę używając wyobraźni.
6.    Przedszkolaki oglądają zdjęcia szpaka  ze strony internetowej i słuchają odgłosów wydawanych przez te ptaki;
7.    Na zakończenie kolejny raz słyszą pytanie „czym zajmuje się kompozytor”, na które znają już odpowiedź;
8.    Pożegnanie małych gości i zaproszenie ich do odwiedzania biblioteki z rodzicami.

Środki dydaktyczne:
-    strona http://www.przyrodapolski.org/foto/117/ ze zdjęciem i odgłosami szpaka;
-    Wielcy kompozytorzy, Kuna Milan, Warszawa: "Grafag",1995, s.15;
-    Mozart znajduje melodię, Costanza Stephen, Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2005.

-Formy pracy:
-pogadanka;
-wystawka i nagranie dźwiękowe;

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku