My w grupie

 Opracowanie: Bożena Kotłowska, Biblioteka Publiczna Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej


My w grupie


Konspekt zajęć integrujących w grupie 3-4-latków

Cele ogólne:
• Przypomnienie imion kolegów i koleżanek
• Wprowadzenie w przyjazny nastrój w trakcie zabawy.
• Kreowanie przynależności do grupy.
• Budowanie więzi między koleżankami i kolegami.
• Kolorowanie papierowych dłoni i przywieszanie ich na grupowym drzewie.

Cele operacyjne – dziecko:
• Pamięta imiona kolegów i koleżanek.
• Doznaje przyjemności i radości płynącej z zabawy.
• Czuje, że jest członkiem grupy.
• Podejmuje próbę budowania więzi między kolegami i koleżankami.
• Potrafi kolorować, z radością przykleja dłoń na drzewie.

Metody:
• słowna: objaśnienia bibliotekarki, piosenka
• oglądowa: pokaz wykonania dłoni
• czynna: zadania stawiane do wykonania, aktywność ruchowa

Forma: zbiorowa, indywidualna

Środki dydaktyczne: papier, nożyczki, kredki, taśma klejąca, drzewo z szarego papieru

Przebieg zajęcia:

1. Powitanie dzieci: Witam wszystkie dzieci, które przyszły do biblioteki, witam tych, którzy lubią się bawić, itp. Dzieci machają rękami na powitanie.
2. Zabawa ruchowa „Ojciec Wirgiliusz” – dzieci ustawione w kole – jedno jest ojcem i stoi w środku koła, na słowa „róbcie wszystko to co ja” pokazuje jakiś ruch, który wszystkie dzieci muszą powtórzyć. Po pokazie i prawidłowym wykonaniu przez dzieci ruchu – gestu, ojciec Wirgiliusz wybiera kolejne dziecko do roli ojca.
3. Odrysowanie swojej dłoni, wycięcie jej oraz pokolorowanie kredkami wg własnego pomysłu. Zawieszenie dłoni na drzewie grupowym wykonanym przez bibliotekarkę.
4. Zabawa ruchowa na pożegnanie „Wszyscy są żegnam Was to rozstania już czas jestem ja , jesteś ty – raz, dwa, trzy.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku