Mój przyjaciel Miś

 Opracowanie: Katarzyna Odrowska, Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku


Mój przyjaciel Miś


„Czy to jutro, czy to dziś,
Wszystkim jest potrzebny miś.”
H. Bechlerowa: Otwórz okienko

Impreza czytelnicza połączona z wystawką misiów i książek (zorganizowana z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia). W trakcie spotkania wykorzystano opowiadanie „Stary, zielony miś” (wg Trzcińskiej D., Słabej Z., Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 10, s.30 – 31). 
Podczas zajęć dzieci mogą obejrzeć wyświetloną na projektorze bajkę „Kłopoty misiów”.

W trakcie zajęć dzieci tworzą portrety swoich pluszowych przyjaciół, które przyniosły ze sobą do biblioteki. 

„Puchatek i cała reszta ...”
Cel: 
Zapoznanie się czytelników z książkami, których bohaterami są misie oraz historią pluszowych zabawek 

Uczestnicy: 
Dzieci ze słupskich przedszkoli, szkół podstawowych oraz SOSW

Czas zajęć: 
Ok. godziny

Przebieg zajęć: 
W dniach 24 – 28 listopada w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży odbywają się zajęcia pod hasłem „Puchatek i cała reszta ...”

PLAN
1. Powitanie;
2. Przejście do czytelni, w której znajduje się wystawka misiów (ok. 100 przywiezionych jako pamiątki podróży, bohaterów książek i bajek) i książek, po uprzednim przystawieniu „misiowych pieczątek”- biletów na imprezę;
3. Zapoznanie dzieci z historią pluszowej zabawki;
4. Oprowadzenie po wystawie, zaprezentowanie każdego z misiów, atrakcją jest miś mający prawie 50 lat.
5. Czytanie opowiadania „Stary, zielony miś” (wg Trzcińskiej D., Słabej Z., Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 10, s.30 – 31); 
6. Rysowanie portretów misiów przyniesionych przez dzieci;
7. Obejrzenie wyświetlonej na projektorze bajki „Kłopoty misiów”;
8. Pożegnanie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku