Gdyby w Tczewie mieszkał Smok

 Opracowanie: Magdalena Rajewska, Miejska Biblioteka Publiczna w Tczewie


Gdyby w Tczewie mieszkał Smok
lekcja bibliotecznaAdresaci:
- dzieci przedszkolne – w wieku 4-5 lat

Czs trwania lekcji: 
- około 60 minut

Cele ogólne:
- rozbudzenie ciekawości tekstem literackim
- zwrócenie uwagi na ilustracje w książce

Cele szczegółowe:
- poznanie bajek i opowiadań o smokach dostępnych w bibliotece
- zdobycie umiejętności pracy zespołowej
- tworzenie ilustracji do tekstu,
- własnoręczne tworzenie książeczki
- zachęta do wypowiedzi i aktywnego uczestnictwa w zajęciach

Metody:
- dyskusja
- ćwiczenia praktyczne
- zabawa
- praca z tekstem


Formy pracy:
- praca w grupach
- praca zespołowa

Pomoce dydaktyczne:
- wiersz "Gdyby w Tczewie mieszkał Smok" napisany czytelną czcionką i pocięty na wersy – załącznik – 1
- bajki i opowiadania o smokach (dostępne w bibliotece)
- wizytówki ze smokiem w trzech kolorach

Pomoce techniczne:
- kolorowe kartki
- kredki
- kartki samoprzylepne
- taśma dwustronnie klejąca
- nożyczki
- klej
- dziurkacz
- kolorowy sznurek
- kolorowe wstążki
- kolorowe gałganki z polaru

Przebieg zajęć:
- powitanie uczestników zajęć
- poznajemy się - przedszkolaki losują kolorowe wizytówki ze smokiem, na których piszemy imiona i jednocześnie maluchy są podzielone na 3 grupy
- rozmowa z dziećmi – dyskutujemy o znanych smokach, czy są dobre czy złe, jakie mają kolory, czy latają co jedzą, gdzie mieszkają itp., oglądamy wcześniej przygotowane książki o smokach, a na koniec zadajemy maluchom pytanie czy chciałyby aby w Tczewie zamieszkał smok
- czytamy wiersz "Gdyby w Tczewie mieszkał Smok" – załącznik - 1, 
każdą z trzech grup prosimy o zrobienie ilustracji do jednej ze zwrotek 
w/w wiersza
- po zakończeniu prac ilustratorskich wspólnie z dziećmi naklejamy przy ilustracjach pasujące wersy wiersza
- zszywamy kartki z ilustracjami w odpowiedniej kolejności i w ten sposób grupa ma własnoręcznie wykonaną ksiażeczkę z wierszem "Gdyby w Tczewie mieszkał Smok"
- podziękowanie za wspólną zabawę i zachęcenie do częstych odwiedzin biblioteki


Załącznik – 1

"Gdyby w Tczewie mieszkał Smok"
Magdalena Rajewska

Gdyby w Tczewie mieszkał smok
To na głowie miałby lok
A na łapach wielkie buty
I na pewno był podkuty
Na ogonie zaś kokarda
To byłaby awangarda.

Gdyby mieszkał w Tczewie smok
To do Wisły miałby krok
I mył ogon właśnie tam
Oczywiście nigdy sam
Bo Tczewianie mili ludzie
Pomagaliby mu w trudzie.

Gdyby smok zamieszkał w Tczewie
Miałby blisko na Kociewie
Gdzie zielone lasy, wody
Byłby tutaj zawsze młody
I przesmoczej też urody
Jak Wawelski też zielony
Bo z tej samej Wisły strony.

Gdyby w Tczewie mieszkał smok...

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku