Cztery pory roku - zima

 Opracowanie: Mąłgorzata Kustusz, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku


Cztery pory roku- zima
Scenariusz zajęć dla rodziców i dzieci w wieku 4 - 5 lat


Cele ogólne:
• nazywanie aktualnej pory roku;
• wymienianie charakterystycznych cech zimy;
• wykazywanie się pomysłowością i inwencją twórczą;
• wdrażanie do zgodnej współpracy z rodzicami;
• aktywny udział w zabawach ruchowych.

Cele szczegółowe:
• dziecko potrafi nazwać aktualną porę roku;
• dziecko potrafi wymienić charakterystyczne cechy zimy;
• dziecko wykazuje się pomysłowością i inwencją twórczą;
• dziecko uczy się zgodnie współpracować z rodzicami;
• dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych.

Pomoce dydaktyczne:
Utwór Vivaldiego „Zima”;
Krótkie opowiadanie do utworu Vivaldiego: „Jest zima”;
Papierowe koła różnej wielkości;
Niebieski papier;
Nożyczki;
Klej;
Pisaki.

Metody i formy pracy: 
Zabawa ruchowa do piosenki.
Ćwiczenia wg metody W. Sherborne.
Wycinanie, praca plastyczna.

Przebieg zajęć wg układu:
1. Powitanie przy zabawie „Ludzie do ludzi” – dzieci witają się w parze z rodzicem poszczególnymi częściami ciała ( np. prawa noga z prawą nogą, lewy łokieć z lewym łokciem, na hasło „Ludzie do ludzi” przytulają się itd.).
2. Zabawa relaksacyjna „Pada śnieżek” do fragmentu utworu Vivaldiego „Zima”.
Dzieci i rodzice leżą na dywanie z zamkniętymi oczami i słuchają fragmenty utworu Vivaldiego «Zima» i opowieści pani prowadzącej: 

Jest zima. W mroźny, słoneczny dzień dzieci wybrały się na spacer do parku. Nagle słonko schowało się za chmury i zaczął padać gęsty śnieg. Dzieci ukryły się pod drzewami, obserwowały jak puszyste, śniegowe płatki wirowały na wietrze i cichutko opadały na ziemię, gałązki drzew, krzaczki. Wkrótce dokoła utworzyła się biała, mięciutka „pierzynka“, tworząca śniegowe zaspy. Nagle zerwał się mocniejszy wiatr. Zrobiło się szaro i ponuro oraz nieprzyjemnie zimno. Porywisty wiatr unosił śnieg we wszystkie strony. Wszyscy czekali na to, co wydarzy się za chwilę. Jednak po chwili zza chmur wyjrzało słońce. Dzieci mogły znowu z radością biegać po parku. Lepiły bałwana, rzucały się śnieżkami. Wszyscy zadowoleni, z czerwonymi nosami wrócili do biblioteki.

3. „Wesoły bałwanek” – wykonanie pracy plastycznej na bazie kół.
Dzieci z niewielką pomocą rodziców układają na niebieskim arkuszu papieru postać bałwanka. Zwracają uwagę na wielkość kół. Naklejają bałwanka, wycinają kapelusz i nos z kolorowego papieru, a pisakami dorysowują oczy i guziczki (węgielki) oraz gałązkę.

4. Zabawy ruchowe z elementami metody W. Sherborne:
Dzieci, rodzice – bałwanki zmęczyły się pracą, więc się trochę pobawią:
Turlają się po podłodze (same i jeden drugiego);
Ślizgają się na pośladkach – kręcą się dookoła siebie;
Czasami zjeżdżają z górki parami (ciągną jeden drugiego za nogi).

5. Pożegnanie dzieci.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku