„Karmiony byłem (…) wierszami” – Julian Tuwim

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku