Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie zakupu czytników ebooków 
 
1. Zamawiający: Miejska Biblioteka Publiczna
    Ul. Armii Krajowej 16
    84-300 Lębork
    NIP 841-13-38-609
    Tel./fax 59 8622307, e-mail mbp@biblioteka.lebork.pl
 
2. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem jest zakup i dostawa czytników ebooków:
Marka: Inkbook Classic 2 lub inna o tych samych lub lepszych parametrach;
Ilość 4 szt.;
Inne wymagania: czytnik inny niż Inkbook Classic 2 musi umożliwiać korzystanie z usług abonamentowych Legimi.
 
2. Termin dostawy: do ustalenia z zamawiającym, nie później jednak niż 10 sierpnia 2017 r.
 
3. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela dyrektor Biblioteki, kontakt : 59 8622307, mbp@biblioteka.lebork.pl
 
3. Sposób i termin przygotowywania oferty 
1. Oferta cenowa musi być podana w złotych polskich jako cena brutto za całość usługi 
 
2. Ofertę należy przesłać e-mailem na adres mbp@biblioteka.lebork.pl lub złożyć w sekretariacie  Biblioteki w terminie do 28 lipca 2017 r. do godz. 12.00
 
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia zaproszenia bez podawania przyczyny.
 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku