Projekt pocztówka - konkurs plastyczny

Weź udział w konkursie i daj bliskim kartkę, zaprojektowaną przez siebie.

To nietuzinkowa akcja, która promuje nie tylko uzdolnione osoby, ale również stanowi wspaniałą pamiątkę z lokalnym akcentem.

REGULAMIN

1. Konkurs jest adresowany do przedszkoli, uczniów klas 0 i  I - III ze szkoły podstawowej z powiatu lęborskiego.

2. Nagrodzone projekty zostaną wydrukowane jako profesjonalna kartka pocztowa, którą będzie można wysłać do bliskich na całym świecie.

3. Prace należy opatrzyć swoim indywidualnym godłem. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko autora, nr telefonu, e-mail i ewentualnie - nazwę instytucji, nazwisko opiekuna. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs.

4. Prace przyjmujemy  w sekretariacie lub w Dziale dla Dzieci i Młodzieży do 19 listopada 2019 r.

5. Kartkę o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia należy wykonać w formacie A4 techniką płaską, aby można było ją zeskanować.

Proponowane techniki: grafika komputerowa, szkic, wydrapywanka, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, frotaż, akwarele, pastele itp.

Prace należy wykonać samodzielnie, bez użycia gotowych elementów do ozdabiania.

6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 grudnia 2019 r. o godz. 17:00.

 

kontakt: Aleksandra Werenczuk-Hinc

tel. 59 8622 307, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku