Narodowe Czytanie "Wesela" St. Wyspiańskiego

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Powiatu Lęborskiego na wspólne czytanie w ramach akcji "Narodowe Czytanie". W roku bieżącym lekturą będzie "Wesele"  Stanisława Wyspiańskiego!

 Akcja pod nazwą "Narodowe Czytanie" w Lęborku odbywać się będzie w centrum miasta przy żabkach, w godzinach od 12:00 do 14:00 dnia 2 września

Scenerie stanowić będą dekoracje nawiązujące do imprezy weselnej z okresu akcji dramatu. Animatorzy w strojach nawiązujących do epoki będą czytać fragmenty "Wesela" oraz zachęcać widzów do aktywnego udziału. Wśród zaproszonych gości i współorganizatorów znaleźli się Starosta Lęborski, Burmistrz Miasta Lęborka, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele jednostek kulturalnych i społecznych z terenu Powiatu Lęborskiego. Dla publiczności przewidziano formę poczęstunku, konkursy z nagrodami oraz wspólne śpiewanie. Przygotowana zostanie również wystawa pokazująca wydawnictwa dotyczące dramatu "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Niewątpliwą atrakcją będzie wiązanka tańców i melodii krakowskich w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska".
 
Współorganizatorzy wydarzenia:
- Burmistrz Miasta Lęborka - Witold Namyślak
- Starosta Lęborski - Teresa Ossowska-Szara
- Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
- Biblioteka Pedagogiczna w Lęborku
- Lęborskie Centrum Kultury Fregata
- Agencja Turystyczno-Artystyczna "Przygoda"
- Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska" 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku