Mikołaj w bibliotece

Zdjęcia powstały dzięki Agencji Turystyczno-Artystycznej Przygoda.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku