Męskie czytanie

Jak zachęcić młodzież do odwiedzania biblioteki, jaką ofertę dla niej przygotować?

Z tą myślą powstał w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku projekt szkoleniowy dla bibliotekarzy z powiatu lęborskiego pn. „Dlaczego Kuba nie chodzi do biblioteki?”, który zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów dla pracowników bibliotek oraz ankiet i wywiadów wśród młodzieży w celu identyfikacji jej oczekiwań wobec współczesnej biblioteki. 

Męskie lektury to temat kolejnych zajęć, które odbędą się 13 listopada 2018 r.

Celem szkolenia jest danie bibliotekarzowi takich narzędzi i wiedzy, które realnie pomogą mu przyciągnąć mężczyzn do swojej biblioteki. „Męskie czytanie” ma zainspirować do przemyślanego konstruowania oferty, która wyrówna różnice między płciami. Praca ma charakter warsztatowy o praktycznym charakterze i jest nastawiona na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami. Po szkoleniu bibliotekarz powinien być w stanie zdiagnozować potrzeby męskiej części czytelników i przygotować dla nich atrakcyjne propozycje uczestniczenia w życiu biblioteki. Podczas szkolenia przedstawiamy dobór lektur dla mężczyzn, które rozbudzą w nich głód literatury.

Prowadzący:

Rafał Grzenia: literaturoznawca, pisarz. Od 2010 r. prowadzi warsztaty i wykłady w bibliotekach, specjalizuje się w reportażu i polskiej powieści współczesnej oraz technikach pracy w dyskusyjnych klubach książki. Brał udział w szeregu konferencji dla bibliotekarzy, kilkukrotnie realizował ogólnopolskie szkolenia dla bibliotek we współpracy z Austriackim Forum Kultury i fundacją Pro Helvetia, pisze bloga Warsztaty Biblioteczne, na którym zamieszcza analizy książek pod kątem pracy w DKK i bibliotekach, szkicowe konspekty zajęć w klubach książki, pomysły ciekawych zestawień/kontekstów/nietypowych form pracy oraz inne propozycje warsztatowe. Członek kolektywu reporterów Dziennikarze Wędrowni, współautor książki „Sura” dotyczącej wojny i rewolucji w Syrii.


 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku