Wypożyczanie w czasie pandemii

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z USŁUG BIBLIOTEKI 
W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

1. W okresie zagrożenia epidemicznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku funkcjonują wyłącznie wypożyczalnie zbiorów: książek, filmów, gier planszowych i czasopism.

2. Zamknięty zostaje wolny dostęp do zbiorów. Książki, płyty, gry podają wyłącznie bibliotekarze.

3. Do odwołania nie można korzystać z czytelni, stanowisk komputerowych, kącika malucha, szatni.

4. Czytelnicy zobowiązani są do zwrotu książek i innych materiałów bibliotecznych wyłącznie do trezora/wrzutni znajdującej się przy wejściu do biblioteki.

5. Zwrócone do wrzutni materiały zdejmowane są z konta czytelnika po 7 dniach. Nie będzie naliczana opłata za przetrzymanie.

6. Osoby z zewnątrz, w tym czytelnicy, zobowiązane są po wejściu do biblioteki do dezynfekcji dłoni w wyznaczonym do tego miejscu i przebywania w bibliotece w maseczkach.

7. Należy zachować odległość minimum 2 m pomiędzy osobami znajdującymi się w jednym pomieszczeniu.

8. W wypożyczalni dla dorosłych, wypożyczalni dla dzieci mogą jednorazowo przebywać maksymalnie po 4 osoby. W filii bibliotecznej – maksymalnie trzy osoby.

9. Nie należy podawać karty bibliotecznej.

10. Wskazane jest, aby czytelnicy korzystali w domu z katalogu internetowego biblioteki i przychodzili z listą poszukiwanych tytułów. Uruchomiona zostaje możliwość telefonicznego lub e-mailowego zamawiania pozycji znajdujących się na półkach i ich odbioru w ciągu 2 dni.

11. Po wypożyczeniu zbiorów bibliotekę główną należy opuszczać przez drugie wyjście, przy szatni.

12. Bezpłatne kody dostępu do ebooków można otrzymać dzwoniąc na numer telefonu 598622307. Nie ma obowiązku przychodzenia do biblioteki.

13. Użytkownicy w czasie pobytu w bibliotece powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku