Przegląd Teatrzyków Dziecięcych

Przegląd Teatrzyków Dziecięcych
 
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku
 5 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w LCK Fregata
 
 
Zapraszamy do udziału amatorskie zespoły teatralne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III). Dopuszczona jest prezentacja jednego przedstawienia przez  jedną grupę teatralną. Czas trwania przedstawienia nie może przekroczyć 20 min. Repertuar dowolny, dopuszczalny również w obcym języku.
 
Prosimy o wytypowanie z placówki zgłaszającej grupy kibiców i pozostanie na przeglądzie do jego zakończenia, gdyż założeniem imprezy jest nie tylko zaprezentowanie własnych dokonań, ale wymiana doświadczeń i dobra zabawa w gronie miłośników teatru 
 
Prosimy o dostarczenie kart zgłoszenia do 25 maja br. do sekretariatu biblioteki lub na e-mail ko@biblioteka.lebork.pl. 
 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku