Projekt "Pocztówka"

Małymi kroczkami idą święta :) U nas już pojawiły się pomysły na ciekawe działania. Jak co roku zapraszamy Was do projektowania kartek świątecznych. W tym roku chcemy Was zainspirować tematami związanym z:

- tradycjami Świąt Bożego Narodzenia

- aniołami

- zimowym krajobrazem (można uwzględnić lokalny akcent, element architektury, ulubione miejsca, zabytki, itp.)

Zaprojektuj własną pocztówkę, która pójdzie w świat. Jeżeli jesteś uczniem szkoły podstawowej to pokaż swój talent i weź udział w konkursie.

PROJEKT POCZTÓWKA

REGULAMIN

1. Konkurs jest adresowany do uczniów ze szkoły podstawowej z kl. I - III i IV - VIII z powiatu lęborskiego.

2. Nagrodzone projekty zostaną wydrukowane jako profesjonalna kartka pocztowa, którą będzie można wysłać do bliskich na całym świecie.

3. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: kl. I - III i kl. IV - VIII

4. Prace należy podpisać na odwrocie swoim imieniem i nazwiskiem, dopisać kategoria: kl. I - III albo kl. IV - VIII oraz dołączyć wypełnioną kartę uczestnika - załącznik niżej

5. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs.

6. Prace można dostarczyć do trezora (przy wejściu do biblioteki, na zewnątrz ), wysłać na e-mail ko@biblioteka.lebork.pl bądź dostarczyć do Działu dla Dzieci i Młodzieży do 10 listopada 2021 r.

7. Kartkę o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia należy wykonać w formacie A4 techniką płaską, aby można było ją zeskanować.

8. Proponowane techniki: grafika komputerowa, szkic, wydrapywanka, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, frotaż, akwarele, pastele, itp.

9. Prace należy wykonać samodzielnie, bez użycia gotowych elementów do ozdabiania.

10. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 29 listopada 2021 r.

Kontakt: Aleksandra Werenczuk-Hinc
tel. 59 8622 307, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl

Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu!

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „O złotą maskę dobrej wróżki”,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,

6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku