Konkurs recytatorski "O złotą różdżkę Dobrej Wróżki"

REGULAMIN KONKURSU

1.    Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i z kl. 0 z powiatu lęborskiego. 

2.    Z każdej placówki można wyłonić od 1 do 2 uczestników. Jeżeli przedszkole ma filie to są one traktowane jako oddzielna placówka.

3.    Nie przyjmujemy zgłoszeń duetów czy grupowych występów. Jedno dziecko prezentuje jeden wiersz.

4.    Uczestnicy prezentują jeden utwór. 

5.    Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.

6.    Zgłoszenie uczestników odbywa się poprzez dostarczenie karty uczestnictwa do sekretariatu  MBP w Lęborku, Działu dla dzieci i Młodzieży lub na e–mail ko@biblioteka.lebork.pl.

7.    Nie przyjmujemy zgłoszeń indywidualnych.

8.    Kryteria oceniania jury: dobór repertuaru, opanowanie treści utworu, dykcja i wymowa, interpretacja, modulacja głosu i mimika.

9.    Termin zgłaszania uczestników upływa 6 kwietnia.

10.    Finał konkursu odbędzie się 16 kwietnia 2018 r. w MBP w Lęborku o godz. 10:00 

11.    Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Werenczuk-Hinc pod nr (59)8 622 307. Regulamin i kartę uczestnika można pobrać na stronie internetowej www.biblioteka.lebork.pl
 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku