Konkurs "Jest taki dzień...rodzinny dzień"

„Coraz bliżej święta…” jak co roku biblioteka pielęgnuje tradycję wysyłania kartek świątecznych, które są wyrazem pamięci, ale również artystycznym wyzwaniem. Rok temu kartki zostały ofiarowane dzieciom w szpitalu w Lęborku, a te nagrodzone zagościły na wystawie w bibliotece. W tym roku ponownie zapraszamy dzieci z naszego powiatu do udziału w konkursie na najpiękniejszą kartkę z życzeniami świątecznymi. 

 

REGULAMIN

1. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci z kl. I - III i dzieci z kl. IV - VIII szkoły podstawowej z naszego powiatu.
 
2. Prace należy opatrzyć swoim indywidualnym godłem. To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie, zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko autora, nr telefonu, e-mail, nazwę szkoły, nazwisko opiekuna, kategorię kl. I - III albo IV - VIII.
 
3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę na konkurs.
 
4. Na konkurs należy nadsyłać wiersze, życzenia świąteczne, w formie kartek świątecznych. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria: literacka poprawność, oryginalność wierszy, estetyka i technika wykonania, samodzielność i pomysłowość.
 
5. Kartkę można wykonać dowolną techniką i w dowolnym formacie. Należy pamiętać, że oceniana będzie zarówno część plastyczna, jak i literacka. Dlatego prosimy o tworzenie samodzielnych tekstów. Mogą one mieć formę życzeń lub ogólnych wierszy o świętach, zwyczajach, tradycjach, o rodzinie, przyjaźni i miłości.
 
6. Z najciekawszych prac zrobimy wystawę lub opublikujemy. Przewidujemy również nagrody specjalne dla wyjątkowo kreatywnych artystów.
 
7. Zgłoszenia przyjmujemy w sekretariacie lub w Dziale dla Dzieci i Młodzieży do 30 listopada 2017 r. 
 
8.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 grudnia 2017 r. o godz. 15:00 w Smoczej Jamie.  

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku