Konkurs antywirusowy "O Złotą Maskę Dobrej Wróżki"

Niegdyś konkurs nosił nazwę "O Złotą Różdżkę Dobrej Wróżki", teraz czasy się zmieniły i wróżka ustaliła nowe zasady.

Zamiast tradycyjnego konkursu recytatorskiego chcemy zaproponować Wam inną wersję. Należy zaprezentować wiersz i nagrać jako film czy podcast. Zapraszamy do wspólnej zabawy całe rodziny.
Możecie czytać, recytować, śpiewać, malować, ale koniecznie nagrajcie to! Czekamy na Wasze pomysły do 15 kwietnia 2021 r. 

Możecie także stać się dobrymi wróżkami i zaprezentować nie tylko historię o Laurze, ale także wesprzeć ją (informacja: https://www.facebook.com/nadziejadlaLaury)

Zapoznajcie się z regulaminem, jeżeli macie jakieś pytania śmiało pytajcie i dzwońcie do wróżki Aleksandry, tel. 695 219 134, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl

 

REGULAMIN antywirusowego KONKURSU

„O Złotą Maskę Dobrej Wróżki”

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lęborku

 

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i z kl. I – III z powiatu lęborskiego.
 2. Zaprezentujcie w ciekawy sposób wybrany fragment bajki Alicji Paczuły „Laura leć” lub wiersz dostępny wyłącznie w domenie publicznej (www.wolnelektury.pl) i koniecznie swoją prezentację nagrajcie. Fragmenty tekstu „Laura leć” są dostępne poniżej, zostały opatrzone numerami od 1 do 12, należy wybrać numer i podać w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Konkurs ma charakter familijny - zarówno dzieci, jak i rodzice, dziadkowie mogą wspólnie zaprezentować tekst.
 4. Można wykorzystać różne formy prezentacji: recytację, czytanie, piosenkę, rysunek, teatrzyk. Prezentację wiersza należy nagrać w formie filmu, podcastu itp. Zalecamy nagrywać telefonem w takim formacie, aby można je było opublikować na facebooku (mp4, mov).
 5. Można skorzystać z pomocy przy nagrywaniu filmów, w specjalnie przystosowanym na te potrzeby studiu, mieszczącym się w bibliotece (w Smoczej Jamie). Należy się umówić na spotkanie pod nr tel. 695 219 134.
 6. Na zgłoszenia czekamy do 15 kwietnia 2021 r.
 7. Oceny nadesłanych prezentacji dokona powołana komisja.
 8. Ogłoszenie wyników odbędzie się 23 kwietnia 2021 r.
 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.
 10. Nadesłane prezentacje zostaną opublikowane na facebooku i stronie internetowej biblioteki.
 11. Wszelkie pytania należy kierować do Aleksandry Werenczuk-Hinc, tel. 695 219 134, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl.
 12. Aby wziąć udział w konkursie należy:
 • przesłać film i formularz zgłoszeniowy  na konto mbp.lebork@gmail.com
 • dostarczyć do wrzutni przy wejściu do biblioteki głównej, bądź do Działu dla Dzieci i Młodzieży podpisaną przez rodziców uczestnika zgodę na publikację filmu. Formularz zgody dostępny poniżej

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – komputeryzacja@bibioteka.lebork.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji konkursu: „O złotą maskę dobrej wróżki”,
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy MPB w Lęborku,
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia wyników - maksymalnie 12 miesięcy,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku