Halo. Tu ziemniak.

Biblioteka oraz Farm Frites Poland SA zapraszają do udziału w nietypowym konkursie z okazji 25-lecia działalności firmy Farm Frites. Należy w kreatywny sposób przedstawić najsłynniejszą bulwę uniwersum. Z nagrodzonych prac stworzymy kalendarz na 2020 r.

 

REGULAMIN

Konkursu „HALO. TU ZIEMNIAK.”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku oraz Firma Farm Frites Poland SA.
 2. Konkurs jest adresowany do mieszkańców powiatu lęborskiego, bez ograniczeń wiekowych. Zapraszamy do udziału dzieci, młodzież, dorosłych, rodziców, dziadków, wszystkich, którzy w kreatywny sposób przedstawią ziemniaki.
 3. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.
 4. Kategoria plastyczna obejmuje następujące techniki: fotografia, grafika, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, akwarele, pastele, grafika komputerowa, szkic, frotaż. Prace należy przygotować w formacie A4 w wersji cyfrowej lub techniką płaską, tak aby można było je zeskanować. Zdjęcia należy wykonać w formacie A4, w wersji cyfrowej o rozdzielczości 3000x2000 px.
 5. Kategoria literacka obejmuje: wiersze, przepisy kulinarne, instrukcje do zastosowania ziemniaka np. w kosmetologii, dekoracji, medycynie, edukacji, zabawie, itp. Prace należy przygotować w formie pisemnej, na jednej stronie A4.
 6. Należy złożyć tylko jedną pracę, w jednej wybranej przez siebie kategorii: plastycznej albo literackiej.
 7. Prace należy opatrzyć swoim indywidualnym logo (grafika, nazwa) i wpisać kategorię (plastyczna lub literacka). To logo powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz: imię i nazwisko autora, nr telefonu, e-mail.
 8. Prace należy składać w Wypożyczalni dla Dorosłych do 29 czerwca 2019r.
 9. Nagrodzone prace w dwóch kategoriach zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2020, który zostanie wydany przez Organizatorów.
 10. Finał konkursu odbędzie się 7 listopada 2019 roku o godzinie 16:00 w Firmie Farm Frites Poland SA w Lęborku, ul. Abrahama 13. Nagrodą specjalną jest zwiedzanie siedziby firmy przez wszystkich laureatów, połączone z wręczeniem nagród. Jedną z nagród będzie Kalendarz na 2020 r. z pracami laureatów.                                  
 11. Organizator  zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie w przypadku zajścia ważnych i nieprzewidzianych zdarzeń. Głos rozstrzygający w kwestiach spornych należy do Organizatorów.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania uczestników konkursu mogące naruszyć obowiązujące przepisy, prawa autorskie, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

 

Kontakt:           Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, tel. 598622 307

Aleksandra Werenczuk-Hinc, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl;
Kamila Iwosa, Dział Wypożyczalni dla Dorosłych, e-mail wypozyczalnia@biblioteka.lebork.pl;

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku