Biblioteka po wprowadzeniu obostrzeń

W związku z obostrzeniami wprowadzonymi w województwie pomorskim informujemy o zasadach obowiązujących w lęborskiej bibliotece od 13 marca 2021 r..

 1. Biblioteka główna i filie pracują w niezmienionych godzinach.
   
 2. Biblioteka funkcjonuje w reżimie sanitarnym, z ograniczoną liczbą odbiorców usług bibliotecznych i ograniczonym dostępem do zbiorów.
   
 3. Wprowadzone zostaje telefoniczne lub e-mailowe zamawiania pozycji i ich odbiór po uprzednim umówieniu terminu. Na zewnątrz udostępniane będą także książki z czytelni.
   
 4. Wypożyczanie zbiorów odbywa się wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach. Przy jednym punkcie odbioru nie może przebywać więcej niż 1 osoba. 
   
 5. Wszystkie osoby zobowiązane są do:
  - dezynfekcji dłoni,  
  - przebywania w bibliotece w maseczkach,
  - zachowania bezpiecznej odległości,
  - skrócenia czasu przebywania do niezbędnego minimum.

   
 6. Czytelnicy zobowiązani są do zwrotu książek wyłącznie do wrzutni znajdującej się przy wejściu do biblioteki. Oddane materiały poddane są kwarantannie i zdejmowane są z konta czytelnika po 7 dniach. Za ten okres nie jest naliczana opłata za przetrzymanie.
   
 7. Użytkownicy w czasie pobytu w bibliotece powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych określonych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.

 

W załączeniu szczegółowe zasady pracy w bibliotece w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określone zarządzeniem dyrektora MBP w Lęborku z dnia 12 marca 2021 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku