ArtZIN

Zbiór Ekspresji i Twórczości, czyli ZEiT… nadszedł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku ogłasza nabór tekstów, grafik, fotografii do pierwszego numeru pisma artystycznego, którego celem jest prezentacja wszelkich dających się przenieść na papier przejawów twórczości lęborczan i mieszkańców naszego powiatu.

Starujemy od numery „zielonego”, gdzie zieleń to kierunek i symbol rozkwitu talentu.

Do 29 lutego 2020 r. należy nadsyłać:
- teksty poetyckie, maksymalnie 5 wierszy,
- prozę - opowiadania, eseje, fanfiki, felietony i co Wam przyjdzie do głowy – do 5 stron znormalizowanego maszynopisu lub podzielone na części,
- komiksy,
- grafiki, rysunki (jeśli tworzone analogowo – zeskanowane w dobrej rozdzielczości min. 300 dpi w formacie .pdf lub .tiff)
- zdjęcia (w dużej rozdzielczości),
- inne nadające się do druku prace.

Wszelkie pytania oraz podpisane prace literackie i pliki graficzne należy przesłać na adres: zin@biblioteka.lebork.pl lub przynieść do sekretariatu biblioteki.

Osoby, które nie mają możliwości dobrego zeskanowania prac mogą to zrobić w sekretariacie.

Należy również wypełnić poniższą zgodę na publikację nadesłanych prac:

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku