Wyniki konkursu Eko - DINO

Dzięki wystawie pokonkursowej, częściowo wirtualnej w bibliotece miejskiej nadal możecie poszerzać wiedzę na temat dinozaurów. Zachęcamy do zwiedzania wystawy, którą można odkrywać na dwa sposoby. Tradycyjnie – poprzez oglądanie modeli dinozaurów oraz wirtualnie - przy pomocy aplikacji na telefon ActionTrack. Wystarczy sczytać kody QR przypisane do nagrodzonych prac i można odkrywać ciekawostki, filmy, zdjęcia prehistorycznych stworów. Życzymy miłych wrażeń!

___________________

Znamy wyniki ekologicznego konkursu plastycznego Eko–DINO. Dnia 20 marca 2019 r. o godzinie 12.45 w laboratorium Biblioteki Miejskiej w Lęborku, zebrała się komisja w składzie:

Agnieszka Kozłowska – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska
Alina Walkusz – zastępca dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku
Zofia Biskupska – Lisiecka – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Kamila Iwosa – kierownik Działu dla Dorosłych
Marcelina Prengel – pracownik Działu dla Dzieci i Młodzieży

Zadaniem komisji konkursowej było ocena nadesłanych prac i opracowanie werdyktu końcowego.

Podczas oceniania prac jury wzięło pod uwagę następujące kryteria: oryginalność, pomysłowość, estetykę, wykorzystanie odpowiednich materiałów naturalnych oraz surowców wtórnych oraz w przypadku klas I-III i klas IV-VIII samodzielność wykonania prac.

Na konkurs nadesłano 159 prac z 18 placówek.

Decyzją komisji w każdej grupie wiekowej przyznano I, II ,III miejsce oraz wyróżnienia.

W kategorii I – dzieci z Poranków w bibliotece:

I miejsce – Tymoteusz Krupski
I miejsce – Pola Świątkowska
I miejsce – Krzysztof Krawczyk
II miejsce – Emilia Wenta
II miejsce – Jerzy Dębski
III miejsce – Maja Hrycyk
III miejsce – Piotr Naczk
III miejsce - Melania Depta
Wyróżnienie - Gabriela Jabłońska

W kategorii II – dzieci z oddziałów przedszkolnych:

I miejsce Antoni Kałduński (Przedszkole nr 5 w Lęborku)
I miejsce – Jakub Makowski (Szkoła Podstawowa w Lubowidzu)
I miejsce – Lena Nowakowska (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej)
II miejsce – Konstancja Żydyk (Przedszkole nr 10 w Lęborku)
II miejsce – Patrycja Szymikowska (Przedszkole nr 1 w Lęborku)
III miejsce -  Antoni Makowski (Szkoła Podstawowa w Lubowidzu)

Wyróżnienia:

Julia Kuklińska (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej)
Gabriela Książek (Przedszkole nr 6 w Lęborku)
Grupa II  (Przedszkole Specjalne w Lęborku)
Ksawery Dulewicz (Przedszkole Baśniowe)
Wojciech Zaręba (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej)

W kategorii III – dzieci z klas I-III szkół podstawowych:

I miejsce Wiktor Sychta (Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku)
II miejsce Jan Bełczowski (Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku)
II miejsce Marcel Kotłowski (Szkoła Podstawowa nr 1 w Lęborku)
III miejsce Carla Orta Syldatk (Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku)
III miejsce Diana Treder (Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku)

Wyróżnienia:

Gniewko Skrzyński (Szkoła Podstawowa w Wicku)
Grupa I – (SOSW w Lęborku)
Franciszek Torbicki (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej)

W kategorii IV – dzieci z klas IV-VIII szkół podstawowych:

I miejsce - Natalia Komoda (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)
I miejsce  - Wiktoria Wasilkowska (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)
II miejsce - Julia Książek (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)
II miejsce - Nataniel Powideł (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Lęborskiej)
III miejsce - Michał Sadurski (Szkoła Podstawowa nr 4 w Lęborku)
III miejsce – Amelia Miotke (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)

Wyróżnienia:

Jakub Ciszek - (Szkoła Podstawowa nr 8 w Lęborku)
Szymon Wolski (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)

Niespodziewanie napłynęły tez prace gimnazjalistów, jury postanowiło wyróżnić również kilka prac:

III gimnazjum:

I miejsce – Daria Szczypior (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)
II miejsce Aleksandra Gosz (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)
II miejsce Dawid Piątek (Szkoła Podstawowa nr 7 w Lęborku)

Gratulujemy wygranej, pomysłowości i kreatywności uczestnikom konkursu.

Dziękujemy fundatorom nagród Urzędowi Miejskiemu w Lęborku oraz dziękujemy właścicielom Łeba Parku za darmowe wstępy do rodzinnego parku rozrywki.
Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w oprawę konkursu i tworzenie wystawy.

Mamy nadzieję, ze konkurs dostarczył Wam sporo zabawy. Celem Konkursu było kształtowanie postaw ekologicznych, podnoszenie świadomości ekologicznej oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska jest niezwykle ważne dla nas wszystkich.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku