KONKURS PLASTYCZNY na zakładki inspirowane wierszami Wandy Chotomskiej z tomiku Nasze ptaki

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych z powiatu lęborskiego. Każdy uczestnik konkursu, inspirując się wierszami z tomiku Nasze ptaki Wandy Chotomskiej, dostarcza jedną ZAKŁADKĘ z wybranym ptakiem, wykonaną własnoręcznie.

Prosimy o dostarczenie zakładek i kart zgłoszeniowych do Działu dla Dzieci i Młodzieży do 21 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lęborku 25 października, w piątek o godz. 11.00.

Karta zgłoszeniowa oraz regulamin do pobrania poniżej.

PRZEPIS NA ZAKŁADKĘ:

  1. Wybierz jednego z tytułowych ptaków z tomiku Nasze ptaki Wandy Chotomskiej.
  2. Użyj własnej fantazji, wiedzy i umiejętności.
  3. Stwórz zakładkę do książki.
  4. Technika i forma dowolna.
  5. Rodzaj: zakładka praktyczna w użyciu 
  6. Na odwrocie zakładki umieść pseudonim lub logo spójne z tym na karcie zgłoszeniowej.

DODATKOWE INFORMACJE:

Książka Nasze ptaki z wierszami Wandy Chotomskiej będzie udostępniana na miejscu w Miejskiej Bibliotece Publicznej  w okresie trwania konkursu.

Zachęcamy również całe klasy, z których będą zgłaszani uczestnicy konkursu, do wzięcia udziału w specjalnej ofercie lekcji bibliotecznej proponowanej przez Dział dla Dzieci: Ornitologia dla najmłodszych na podstawie utworów Wandy Chotomskiej ze zbiorku Nasze ptaki.

Tematyka pozostałych lekcji bibliotecznych dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Dla nauczycieli.

Uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z wystawą dotyczącą twórczości Wandy Chotomskiej znajdującą się na I piętrze biblioteki.

Do dzieła:)

Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku