DKK 10+

Kolejne spotkanie  28 września 2019 r. Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) w Polsce powstały jako odpowiednik bardzo popularnych grup czytelniczych (reading groups) istniejących w Wielkiej Brytanii. Sama idea zrodziła się jeszcze w 1926 roku i po dziś dzień w ramach programu: Faces & Places popularyzowana jest na wyspie.

Chusty Lębork

Zapraszamy mamy z dziećmi na spotkania grupy "Chusty Lębork". Na zajęcia nie trzeba się zapisywać. 
Najbliższe - 30 sierpnia 2019 r. o godz. 10. 


Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku