DKK 10+

Kolejne spotkanie  21 grudnia 2019 r. Dyskusyjne Kluby Książki (DKK) w Polsce powstały jako odpowiednik bardzo popularnych grup czytelniczych (reading groups) istniejących w Wielkiej Brytanii. Sama idea zrodziła się jeszcze w 1926 roku i po dziś dzień w ramach programu: Faces & Places popularyzowana jest na wyspie.

Grudniowe konkursy dla dzieci rozstrzygnięte

6 grudnia podczas rozstrzygnięcia Konkursu Projekt Pocztówka i konkursu na Łasucha Bibliotecznego Działu dla Dzieci i Młodzieży biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej inicjatywy „Świąteczny Anioł” organizowanej przez Fundację „Gdy Liczy się Czas”. 


Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku